Sàn cao su EPDM cao su vụn nát

cao su vụn nát

Mô tả chi tiết:

 - Kích thước nhỏ và vụn hơn.

- Có hầu hết các kích thước có sẵn.

Mã sản phẩm: Cao su vụn nát

Call us: 0911155335 / 0911154554

Gọi để xem giá sản phẩm